logo

Privacybeleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 januari 2023.

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Vincent van der Meer Hoveniers is de verantwoordelijke van alle gegevens. Indien u vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u ons benaderen via de mail: info@vandermeerhoveniers.nl.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens, tenzij Vincent van der Meer Hoveniers verplicht is deze te bewaren (bijvoorbeeld op grond van Belastingwetgeving).

Wij slaan klantgegevens op die voor de afwikkeling van onze dienst noodzakelijk zijn. Deze gegevens worden door u verstrekt en kunnen bestaan uit:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Mailadres

Let op: u bent niet verplicht deze informatie aan ons te verstrekken. Wanneer u die informatie wel verstrekt kan die worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • wanneer u vragen of opmerkingen via deze website wilt versturen
  • wanneer wij uw vragen of opmerkingen willen beantwoorden via e-mail, per post of telefoon
  • het verzamelen van statistieken ter verbetering van onze dienstverlening

Deze informatie wordt opgeslagen op onze servers welke in Nederland gehost worden.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Verschaffen wij uw informatie aan derden?

Uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt niet verkocht, verhandeld of anderszins overgedragen aan derden. Dit geldt niet voor vertrouwde partijen die ons helpen bij de exploitatie van onze website, het uitvoeren van onze activiteiten of u van dienst te zijn, mits deze partijen garanderen uw informatie vertrouwelijk te behandelen. Wij kunnen uw informatie tevens vrijgeven indien wij dit nodig achten om te voldoen aan de wet, de handhaving van het beleid van onze website, of het beschermen van de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of die van anderen.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken, zoals bijna alle andere websites, bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies uitschakelen, dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.